Afspraak maken - Nicolette's Beauty Care

Nicolette's Beauty Care
Nicolette's Beauty Care
Beauty & Wellness
Ga naar de inhoud
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 70585687.
Maak hier direct uw afspraak op één van de beschikbare dagen en tijdstippen.
Ik kijk ernaar uit u te mogen ontvangen!

BELANGRIJK: Natuurlijk kan er wel eens een wijziging in de agenda ontstaan wanneer u langer vooruit uw afspraak maakt. Hiervoor heb ik begrip, zeker wanneer u tijdig contact opneemt om uw afspraak te verplaatsen naar een andere datum. Maar net als voor u is ook mijn tijd kostbaar. Bij annuleren van een afspraak korter dan 24 uur vooraf, ben ik daarom genoodzaakt om 50% van de behandelprijs in rekening te brengen.

Boek je een massage? Dan bevestig je door het maken van je afspraak via onderstaand formulier dat je kennis hebt genomen van de contra-indicaties en dat hiervan voor jou geen sprake is.
Je kunt ook een CADEAUBON aanschaffen. Deze krijg je direct per e-mail toegestuurd en kun je op een later moment inleveren (dit hoeft niet in één keer, je mag ook de cadeau besteden over meerdere behandelingen.
Of kies voor een beautybox...
+31 6 1698 0595
+31 6 1698 0595
Terug naar de inhoud